• Stranice
  • Garancije i reklamacije

Garancije i reklamacije

Svi proizvodi iz našeg asortimana imaju garantni rok od najmanje 24 meseca osim proizvoda koji spadaju u potrošni materijal kao što su kablovi, adapteri, ventilatori, punjači… njihova garancija je 6 meseci.

Garancija počinje od datuma na fiskalnom računu.

Da bi ste ostvarili pravo na garanciju neophodno je, prilikom predaje artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti i svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i originalni fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina.

Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane naših servisera ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen reklamacioni formular .

Garancije i Reklamacije

baito se obavezuje da Vam obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primerak obrazca zadržavamo mi, a drugi zadržava kupac. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda na uvid obrazac odgovornom licu u servisu ili maloprodajnom objektu, u suprotnom neće biti u mogućnosti da preuzme proizvod.

Zamena delova ili popravka uređaja pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka od strane ovlašćenog servisa nije moguća.

Klijent može reklamirati uređaj za koji smatra da je neispravan na nekoliko načina:

  • Ličnim dostavljanjem BAITO maloprodajni objekat (Antifašističke borbe 37a Lok2, 11070 Novi Beograd)
  • Ličnim dostavljanjem u ovlašćeni servis koji je naznačen na garantnom listu
  • Slanjem putem kurirske službe o sopstvenom trošku direktno u ovlašćeni servis ili naš maloprodajni objekat

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih iliu fizičkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti sa naše strane I automatski će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. BAITO ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

Proizvod gubi garanciju ukoliko na njemu postoji bilo kakvo fizičko oštećenje ili bilo kakav vid nagoretine.

Pravo na garanciju kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane firme BAITO ili proizvođača.

Baito ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

BAITO ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

U slučaju da naš servis utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac, na naš tekući račun uplati sve nastale troškove.

Rok za izjašnjavanje o statusu vaše reklamacije je 8 radnih dana.

Rok za rešavanje reklamacje za svu tehničku robu je 30 dana.

Zvanični prodavac