• Stranice
  • Garancije i reklamacije

Garancije i reklamacije

Da bi ste ostvarili pravo na garanciju neophodno je, prilikom predaje artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti i svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i original garantni list i originalni fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane naših servisera ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac o prijemu na servis.

Garancije i Reklamacije

baito se obavezuje da Vam obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primerak obrazca zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda obrazac našem odgovornom licu u servisu ili maloprodajnom objektu, u suprotnom kupac neće moći da preuzme proizvod.

Zamena delova pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća.

Klijent može doneti uređaj za koji smatra da je neispravan lično u baito maloprodajni objekat ili u ovlašćeni servis koji je naznačen na garantnom listu ili to može učiniti putem kurirske službe o sopstvenom trošku.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane firme baito već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku uz momentalnu najavu onoga što se dogodilo.

baito ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanje kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima.

Proizvod gubi garanciju ukoliko na njemu postoji bilo kakvo fizičko oštećenje ili bilo kakav vid nagoretine.

Pravo na garanciju kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane firme BAITO ili proizvođača.

BAITO NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU, HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZA SMEŠTANJE PODATAKA.

baito ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

U slučaju da naš servis utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac, na naš tekući račun uplati sve nastale troškove.

Zvanični prodavac