Radno vreme i preuzimanje robe tokom vanrednog stanja

Radno vreme u toku vanrednog stanja promenjeno je na 8:30 - 15:00 časova radnim danima. Subotom i nedeljom nećemo raditi. Molimo Vas da robu sto je Više moguće poručujete online, to je i u vašem i nšsem interesu. Naravno i dalje postoji mogućnost da se roba preuzme u radnji. Ukoliko imate robu za reklamaciju, zamolili bi smo Vas da istu prosleđujete direktno u ovlašćeni servis koji je naveden na saobraznom listu.

  • Stranice
  • Povraćaj robe

Povraćaj robe

Krajnji kupac zakonski može vratiti robu ukoliko nije saobrazna u roku od 7 dana od fakturisanja tj. kucanja fiskalnog računa, osim u slučaju poručivanja putem interneta tj. slanjem robe kurirskom službom gde je rok za povrat 14 dana od fakturisanja. U oba slučaja se obračunavaju i radni i neradni dani.

Povracaj Robe

Roba se može vratiti samo u slučaju da nije saobrazna odnosno da karateristike i kvalitet proizvoda ne odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji proizvoda. Kada kupac vraća artikal u maloprodajni objekat u kome je lično preuzeo i kupio robu, on tada donosi kupljeni artikal i prilaže fiskalni račun. Maloprodaja utvrđuje ispunjavajne uslova za to (provera ispravnosti artikla, ambalaže i roka od 7 dana) i vrši nalog za ispravku ukoliko je u zakonskom roku (uzevši u obzir i radne i neradne dane). Proizvode koji imaju ambalažu koja se posle prvog otvaranja ne može vratiti u normalno stanje nije moguće vratiti osim u slučaju ako je sam proizvod nesaobrazan ili neispravan.

Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske službe, zakonski rok za ovo u odnosu na datum sa fiskalnog računa je 14 dana. Roba se može vratiti samo u slučaju da nije saobrazna odnosno da karateristike i kvalitet proizvoda ne odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji.

Kupac na adresu našeg maloprodajnog objekta treba da pošalje:

  • Artikal koji vraća i originalnu otpremnicu
  • Originalni fiskalni račun I garantni list
  • Razlog vraćanja napisan na papiru (neispravno primljeno, nesaobrazno, oštećeno ...)

Po prijemu ovako poslate robe proveravamo stanje i ispravnost artikla i obaveštavamo vas da li možemo izvršiti refundiranje novčanih sredstava ili poslati odgovarajući zamenski artikal. pogrešan proizvod.

Zvanični prodavac